Podzemné nádrže

Predstavujú osvedčený spôsob nakladania s dažďovými a splaškovými vodami. Vyrobené sú z akostného polyetylénu metódou rotačného odlievania. Dodávame verziu pre nadzemnú i podzemnú inštaláciu ("na zakopanie"). Pri podzemnú inštaláciu nie je potreba obbetónovať ich plášť, čím sa výrazne znižujú náklady na inštaláciu. Sú vhodné pre inštaláciu do pieskov, štrkov aj ílov a tiež pod úroveň hladiny podzemnej vody. Všetky nádrže plne samonosné.

Použitie

Nádrž na dažďové vody
V dnešnejdobe, kedy každoročne stúpajú náklady na vodné a stočné, je použitie dažďových vôd dôležitým prvkom pre úsporu prevádzkových nákladov rodinných domov a rekreačných stavieb.Voda je použiteľná pre zalievanie záhrady, prevádzku WC prípadne pranie bielizne (prívod k týmto zariadeniam je potom oddelený od rozvodu pitnej vody). Môžete ušetriť až 50% spotreby vody v domácnosti. Pre zaujímavosť, zrážková voda je "mäkká", to znamená, že v potrubí a zariadení nespôsobuje usadzovanie vodného kameňa a znižuje spotrebu pracích práškov.


Nádrž na splaškové vody (žumpy)
bezodtokové nádrže so vstupným otvorom, opatrené uzatvárateľným vekom pre odčerpanie splaškových vôd a vývoz s zneškodnením v komunálnych čističkách odpadových vôd.

PDF leták k stiahnutiu

Nádrže na vodu si môžete objednať  na E-SHOPE.

kontaktujte nás