Kontajnery na nebezpečný tuhý odpad

Pre uskladnenie a prepravu nebezpečných tuhých a sypkých látok podľa predpisov ADR / RID / IMDG.

PDF leták k stiahnutiu.

kontaktujte nás