Polopodzemné kontajnery

So stále sa zvyšujúcou produkciou odpadov a rastúcimi nárokmi na ich stav a triedenie za účelom jeho ďalšieho spracovania je nutné postupne navyšovať aj kapacitu zberných miest, ktoré sú však často umiestnené v miestach, kde sa bojuje o každý meter štvorcový.

Nasadením našich polo podzemných kontajnerov sa Vám podarí lepšie využiť priestor zberného miesta a súčasne zvýšiť estetický vzhľad a čistotu zberného miesta,v ktorom nebudú pretekať odpadky.

Vhodné uplatnenie nájdu aj v oblastiach s dlhšími zvozovými vzdialenosťami, pretože veľká kapacita umožňuje predĺženie zvozového intervalu a zníženie nákladov na zvoz.

Dizajnové stvárnenie je výsledkom vlastného vývoja zohľadňujúceho nielen vzhľad, ale aj ergonomické hľadiská.

Použitie:

 • vhodné pre zber skla, papiera, plastov a zvyškového zmesového komunálneho odpadu.

 Vyprazdňovanie:

 • na vyprázdňovanie sa používa hydraulický rameňový nakladač,
 • vyprázdňovanie spodkom do zvozového vozidla,
 • systém otvárania dna: pedálový, dvojhákový alebo Kinshofer.

Hlavné prednosti:

 • dlhšie zvozové intervaly vďaka veľkému objemu,
 • lepšie plnenie vďaka vyššiemu stláčeniu odpadu vlastnou váhou,
 • vhadzovacie otvory ľahko prístupné pre menšie postavy i telesne postihnutých,
 • spomalenie rozkladu odpadu a vzniku zápachu vďaka stabilnej vnútornej teplote,
 • výborné odhlučnenie pri vhadzovaní skla,
 • odolnosť proti poveternostným podmienkam (UV žiarenie, korózia),
 • estetický vzhľad, jednoduché čistenie sprejových nástrekov (z laminátových dielov).

PDF leták k stiahnutiu.

viacmenej

kontaktujte nás