Polopodzemné kontajnery SemiQ

So stále sa zvyšujúcou produkciou odpadov a rastúcimi nárokmi na ich stav a triedenie za účelom jeho ďalšieho spracovania je nutné postupne navyšovať i kapacitu zberných miest, ktoré sú často umiestnené v miestach, kde sa bojuje o každý meter štvorcový.

Nasadením našich polopodzemných kontajnerov sa Vám podarí lepšie využiť priestof zberného miesta a súčasne zvýšiť estetický vzhľad a čistotu zberného miesta, ktoré nebude znečistené odpadkami.

Vhodné uplatnenie nájdu i v oblastiach s dlhšími zvozovými vzdialenosťami, pretože veľká kapacita umožňuje predĺženie zvozového intervalu a zníženie nákladov na zvoz. Dizajnové zatváranie je výsledkom vlastného vývoja zohľadňujúceho nielen vzhľad, ale i ergonomické hľadiská.

Použitie

  • vhodné pre zber skla, papiera, plastov a zbytkového zmesového komunálneho odpadu.

Vyprázdňovanie

  • pomocou hydraulického žeriavu do velkoobjemových kontejnerov, prípadne do vozidiel vybavených lisovacou nadstavbou,
  • dvojhákové, pedálové alebo systém Kinshofer.

Špecifikácia

  • vyrobené z vysokohého polyethylénu,
  • všetky ocelové diely sú žiarovo zinkované,
  • skladajú sa z vonkajšieho sila zabudovaného v zemi (asi 2/3) a vnútorného vvberateľného kontajneru, valcového tvaru.

Opcie

  • textilný vak namiesto vnútorného kontajneru.
 Typ Objem (m3)  Priemer (mm) Výška (mm)
 SemiQ 1,5
1,5 1150 2520
 SemiQ 3,0  3,0  1500  2600
 SemiQ 5,0  5,0  1900  2700

 

PDF leták k stiahnutiu.

kontaktujte nás