Veľkoobjemové kontajnery

Firma ELKOPLAST Slovakia sa radí s ročnou produkciou viac ako 1500 ks k popredným výrobcom veľkoobjemových kontajnerov v Českej republike. Vyrábame klasické otvorené, uzavreté alebo špeciálne abroly v novo otvorenom výrobnom závode v Bruntále (otvorené v roku 2001) na ploche cca. 29000 m2. Závod je postupne modernizovaný a vďaka novým investíciám sa aj stále rozrastá.

Podstatná časť výrobnej produkcie je určená na export. Exportované sú najčastejšie kontajnery vyrobené podľa nemeckej normy DIN 30722 alebo francúzskej NF R 17-108. Naše kontajnery dnes môžete vidieť v 14 európskych krajinách všade tam, kde je potrebné efektívne skladovať alebo prepravovať veľký objem materiálu. Výrobky firmy ELKOPLAST Slovakia sa presadzujú vďaka svojej vysokej úžitkovej hodnote a kvalite dielenského spracovania.

Investíciami do modernej výrobnej technológie a racionalizáciou výrobného procesu chceme dlhodobo prispieť k zabezpečeniu ekonomického a bezpečného nakladania s odpadmi. Súčasťou výrobného závodu je konštrukčná kancelária s moderným softvérovým vybavením Autodesk Inventor Series, vďaka ktorej vykonávame všetky technické úpravy na prianie zákazníka operatívne, vrátane prípravy výstupnej technickej dokumentácie alebo 3D modelov.

Výhody pre zákazníka:

  • dostatočné výrobné kapacity,
  • dlhoročné skúsenosti s výrobou kontajnerov,
  • skúsenosti s výrobou atypov - bezproblémové úpravy podľa špecifických potrieb zákazníka, využitie vlastnej projekčnej kancelárie a prototypovej dielne,
  • rôzne možnosti financovania,
  • preprava kontajnerov na miesto určenia vlastnými dopravnými prostriedkami.

Podrobný technický popis štandardných aj špeciálnych prevedení nájdete u jednotlivých typov kontajnerov.

viacmenej

kontaktujte nás