Zariadenie na nakladanie s odpadmi

Betónová modulárna konštrukcia Modulo Betón - nová generácia zariadení na nakladanie s odpadmi a transferových dokov.

Modulo Betón ponúka vďaka svojej flexibilnej koncepcii riešenia, ktoré pružne reagujú na postupné zvyšovanie počtu obyvateľov v mestách. Má 200% využitie: 100% na povrchu a 100% pod povrchom.

Modifikovateľnosľ, flexibilita

Flexibilita Modulo Betónu umožňuje zostaviť praktické riešenie na mieru a prispôsobiť ho rastu mesta alebo dokonca presunúť do inej oblasti. Betónové prvky BCS B35 (XP P18-305 štandard) sú odlievané podľa špecifických modulov (2x3m, 3x3m, 3x4m ...). Tieto prefabrikované jednotky ponúkajú niekoľko možností usporiadania pre dva neobmedzené množstvo kontajnerov. V závislosti na kapacite zariadenia je použitý určitý počet prístupových rámp. Užitočná nosnosť sa pohybuje v rozmedzí od 3,5 t do 29 t

Spoľahlivosť

Táto unikátna a inovatívna koncepcia zariadení na nakladanie s odpadmi bola schválená nezávislými organizáciami a patentovaná. Spôsob montáže aj rozmery stavebnicového systému boli navrhnuté špičkovými špecialistami. Modulo Betón poskytuje desaťročnú záruku.

Cenová a časová dostupnosť

Modulo Betón ponúka veľmi atraktívny pomer kvality a ceny. Vzhľadom k svojej jedinečnej patentovanej koncepcii majú tieto zariadenia pre nakladanie s odpadmi extrémne nízke náklady na údržbu a zároveň veľmi dlhú životnosť. Tieto zariadenia je možné kúpiť alebo prenajať.
Prvky sú dopravené na miesto pozemnou dopravou a následne zmontované. Do troch dní po aplikácii náteru a prípadnom vybavení dlažbou sú pripravené na prevádzku.

Vysoká kvalita s ohľadom na životné prostredie 

Použitie inertných nerastov je osvedčeným a šetrným prístupom k životnému prostrediu. Montáž a demontáž sú bezstratové operácie a umožňujú opakované použitie. Vysoká tepelná zotrvačnosť betónovej konštrukcie zaisťuje dvojhodinovú odolnosť proti požiaru.

Možnosti povrchovej úpravy a integrácie do prostredia

Betón sa vyznačuje jednoduchou údržbou a nevykazuje žiadne známky opotrebenia alebo korózie.
Za účelom dosiahnutia optimálneho začlenenia do životného prostredia môžu byť betónové platformy čiastočne skryté pod zemou. Možnosťou je tiež povrchová úprava v súlade s okolitou zástavbou, alebo s krajinárskymi predpismi - napr. náter, zatrávnenie alebo zelená strecha. Výrobca zohľadňuje všetky typy požiadaviek na začlenenie konštrukcie do životného prostredia.

Ďalšie opcie

  • Zabezpečenie proti vandalizmu - uzavreté betónové skladisko pre špeciálny odpad, vrátnice.
  • Bezpečnosť - vyvýšené plochy sú ohraničené žiarovo zinkovaným zábradlím. Ručné alebo automatické klapky z pozinkovanej ocele chránia užívateľa a tiež uľahčujú údržbu.
  • Podlahové vykurovanie - podlaha s protišmykovým opatrením poskytuje optimálnu bezpečnosť, ktorá môže byť v oblastiach s chladným podnebím ešte zvýšená inštaláciou systému podlahového vykurovania. Nastavenie elektrických odporov v betóne zaručuje rýchle topenie snehu na platforme i prístupových rampách.
  • Personalizácia - logo mesta či organizácie môže byť nabetonované na stene jednotiek.
  • Skladovacie priestory - priestor pod úrovňou konštrukcie môže byť využitý ako skladisko (napr. pre špeciálny odpad z domácností, elektroodpad, zariadenia, vozidlá, atď.)
  • Koľaje a podložky pod kontajnery - Manipulácia s kontajnermi na odpad môže byť uľahčená inštaláciou vodiacich líšt, ktoré tiež chránia podlahu. Podložky pod kontajnery pomáhajú zamedziť vplyvu manipulácie s kontajnermi na povrch betónu.

viacmenej

kontaktujte nás