Skladacie skladovacie kontajnery

Skladacie skladovacie kontajnery ponúkajú veľmi široké možnosti využitia: najmä ako sklad materiálu na ktorý sa nevzťahujú zvláštne skladovacie predpisy, sklad materiálu na odlúčenom pracovisku, ako montážny alebo expedičný kontajner. 

V prevedení so záchytnou vaňou sa používa ako príručný sklad na skladovanie materiálov, kde hrozí únik z obalov alebo horľavín s bodom vzplanutia vyšším ako 100 stupňov.

Na kontajner bol vydaný "CERTIFIKÁT TYPU" TUV.

Vyrába sa v dĺžkach 2,25 / 3 / 4 / 5 / 6 metrov, prevedenie so záchytnou vaňou dĺžky 2,25 a 3 metrov.

kontaktujte nás