Kompostéry BIG HANNA

Kompostovanie s kompostérom Big Hanna poskytuje ľuďom účinné riešenie pre nakladanie s gastroodpadom priamo v mieste vzniku týchto bioodpadov.

Big Hanna kompostéry se inštalujíú po celom svete už dlhšie než 20 rokov. Väčšina zariadení úspešne pracuje v Európe v sídliskových domoch, školách, hoteloch, konferenčných centrách, horských strediskách, atď.

Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Všechny novinky

kontaktujte nás