Podzemné nádrže

S nadšením uvádzame na trh podzemné plastové nádrže Neptun, ktoré predstavujú osvedčený spôsob nakladania s dažďovými a splaškovými vodami. 

Sú k dispozícii v objemoch 6, 10, 14, 18 a 22 m3, vyrobené z akostného polyethylénu metódou rotačného odlievania. Sú plne samonosné a NIE JE NUTNÉ OBBETÓNOVAŤ ich plášť, čím sa výrazne znižujú náklady na inštaláciu. Sú vhodné pre inštaláciu do pieskov, štrkov aj ílov a tiež pod úroveň hladiny podzemnej vody.

Viac k podzemným nádržiam nájdete v sekci Katalóg.

Všechny novinky

kontaktujte nás