História

Spoločnosť ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. sa spočiatku zaoberala predovšetkým výrobou a predajom techniky pre nakladanie s odpadmi. Postupne sa jej pole pôsobnosti rozšírilo o radu ďaľších výrobkov, ktoré nachádzajú uplatnenie v rôznych odboroch.

Prvá výrobná linka pre výrobu sklolaminátových kontajnerov na triedený zber komunálnych odpadov vznikla roku 1991. Výrobu sme postupne rozšírili a v súčasnosti ponúkame široký sortiment kontajnerov s objemom od 300 l až do 5000 l v rôznych prevedeniach vrátane polopodzemných kontajnerov.

V roku 1997 sme rozšírili výrobný program o výrobu veľkoobjemových oceľových kontajnerov a o štyri roky neskôr sme za účelom zvýšenia výrobnej kapacity vybudovali samostatný výrobný závod v Bruntále o celkovej rozlohe 29 tis. m2. Ročne tu vyrábame cca 1.200 ks veľkoobjemových kontejnerov v rôznych prevedeniach podľa priania zákazníka.

Linku na výrobu polyethylénových kontajnerov a nádrží technológiou rotačného tvarovania sme sprevádzkovali v roku 2008. Táto moderná a ekologická technológia nám umožnila rozšíriť sortiment vyrábaných kontajnerov, výrazne zvýšiť kapacitu výroby a rozšíriť výrobný program o sortiment nádrží. 

kontaktujte nás