Mesto Turzovka

Mesto Turzovka

Polopodzemné kontajnery a zvozové vozidlo

V roku  2009 Mesto Turzovka začala ako prvé mesto na Slovensku zbierať komunálny ako aj separovaný odpad do našich polopodzemných kontajnerov.

V rámci projektu "Čisté Mesto " sme dodali Mestu Turzovka aj vaňové kontajnery a dvojkomorový balíkovací lis.

V marci 2012 sme slávnostne odovzdali do prevádzky viacúčelové vozidlo na zber separovaného zberu mestu Turzovka . Toto špeciálne autíčko mesto získalo z Kohézneho fondu vrámci projektu "Čisté mesto bez odpadu ". Viacúčelové vozidlo je  upravené na zber polopodzemných kontajnerov . Mestu Turzovka želáme veľa šťastných kilometrov.

Viac o projekte si môžete prečítať tu.

kontaktujte nás