Koľaje a podložky pod kontajnery

Manipulácia s kontajnermi na odpad môže byť uľahčená inštaláciou vodiacich líšt, ktoré tiež chránia podlahu. Podložky pod kontajnermi pomáhajú zamedziť vplyvu manipulácie s kontajnermi na povrchu betónu.

Bc. Tatiana Hrádelová photo

Bc. Tatiana Hrádelová
Kontaktujte nášho obchodníka!

Máte otázku ohľadne produktu?