Kontajnery na nebezpečný tuhý odpad

ASP 600/800/1500

Certifikované pre uskladnenie a prepravu nebezpečných tuhých a sypkých látok. Štandardné kontajnery (UN kód začína 11A) vyhovujú preprave látok, ktoré vyžadujú obalovú skupinu I./X, II./ alebo III./Z, podľa predpisov ADR / RID / IMDG / RTDG.

Kontajnery ASP 600/800/1500 sú certifikované podľa kapitoly 6.5 Dohody ADR ako veľká nádoba na voľne ložené látky (IBC, 11A) pevné alebo pastovité povahy. Plnenie a vyprázdňovanie je dovolené samospádom (tj. Nie pod tlakom).

Požiadavky na balenie konkrétne nebezpečné látky nie sú súčasťou certifikácie obalu. Vo všetkých prípadoch je nevyhnutné dodržať príslušný pokyn ADR pre balenie konkrétne nebezpečné látky. Zabezpečenie týchto požiadaviek je na užívateľovi.

Špecifikácie

 •  zodpovedajú DIN 30741, diel I, UN certi fi kované,
 •  manipulácia vysokozdvižným vozíkom alebo žeriavom,
 •  vrecko na dokumenty
 •  žiarovo pozinkované.

Veko

 •  zabezpečiť madlom
 •  zaistiť v otvorenej polohe 81 stupňov a automatické zaistenie pri otvorení 270 stupňov,
 •  2 zámky veka,
 •  pružiny nadľahčujúce veko,
 •  hrúbka veka 2 mm,
 •  hrúbka bokov 2 mm,
 •  hrúbka dna 2,5 mm.


ASP 600 LTH - na lítiové batérie

Verzia LTH (UN kód začína 4A) je určená pre batérie vrátane lítiových u týchto vyhovujú preprave látok v skupine obalov II./ alebo III./Z, podľa predpisov ADR / RID / IMDG / RTDG.

Kontajner ASP 600 LTH je certifikovaný podľa kapitoly 6.1 Dohody ADR ako oceľová debna (4A). Tento druh obalu je vhodný pre všetky skupiny lítiových batérií a článkov spomínané v 4.1.4.1 ADR (Pokyny pre balenie).

Verziu LTH je možné použiť pre balenia aj iných nebezpečných vecí než lítiových batérií. Vo všetkých prípadoch je však nevyhnutné dodržať príslušný pokyn ADR pre balenie konkrétne nebezpečné látky.

U lítiových batérií je podľa 4.1.4.1 ADR obal certifikovaný na:

 • lítiové batérie prepravované k likvidácii alebo recykláciu,
 • nové lítiové batérie vyrábané v malých sériách (do 100 kusov) alebo prototypy prepravované na skúšky,
 • lítiové batérie poškodené alebo chybné vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté v zariadeniach, mimo tých, ktoré sú náchylné k rýchlemu rozkladu, nebezpečné reakciu, vyvolanie ohňa alebo nebezpečnému vyvíjanie tepla alebo uvoľňovaním toxických, žieravých, alebo horľavých pár,
 • lítiové batérie ostatné (napr. lítiové batérie nové, ktoré sú prepravované v rámci predajného reťazca).

Špecifikácie

 • zodpovedajú DIN 30741, diel I, UN certifikované,
 • manipulácia vysokozdvižným vozíkom alebo žeriavom,
 • vrecko na dokumenty
 • žiarovo pozinkované.

Veko

 • zabezpečiť madlom
 • zaistiť v otvorenej polohe 81 stupňov a automatické zaistenie pri otvorení 270 stupňov,
 • 4 zámky veka,
 • pružiny nadľahčujúce veko,
 • hrúbka veka 3 mm,
 • hrúbka bokov 2 mm,
 • hrúbka dna 2,5 mm.
Typ Dĺžka Šírka Výška Objem Hmotnosť
ASP 600 1200 mm 1000 mm 1060 600 l 180 kg
ASP 800 1200 mm 1000 mm 1250 mm 800 l 190 kg
ASP 1500 1442 mm 1199 mm 1160 mm 1500 l 320 kg
ASP 600 LTH 1200 mm 1000 mm 1060 mm 600 l 193 kg

 

Fotogaléria

Máte otázku ohľadne produktu?

Vaše osobné údaje odoslané týmto formulárom budú slúžiť iba k riešeniu Vašej požiadavky. Zásady so spracovaním osobných údajov tu: Ochrana osobných údajov