Modulárne zberné dvoryModulárne zberné dvory

Betónové modulárne konštrukcie Modulo Béton - nová generácia zberných dvorov.

Modulo Béton ponúka vďaka svojej flexibilnej koncepcii riešenie, ktoré pružne reaguje na postupné zvyšovanie počtu obyvateľov v mestách. Má 200% využitie: 100% na povrchu a 100% pod povrchom.

Modifikovateľnosť, flexibilita

Flexibilita Modulo Bétonu umožňuje zostaviť praktické riešenie na mieru a prispôsobiť sa rastu mesta alebo dokonca presunúť do inej oblasti. Betónové prvky BCS B35 (XP P18-305 štandard) sú odlievané podľa špecifických modulov (2x3m, 3x3m, 3x4m…). Tieto prefabrikované jednotky ponúkajú niekoľko možností usporiadaní pre dva až po neobmedzené množstvo kontajnerov. V závislosti na kapacite zariadení je použitie určitého počtu prístupových rámp. Užitočná nosnosť sa pohybuje v rozmedzí od 3,5 t do 29 t. 

Spoľahlivosť

Táto unikátna a inovačná koncepcia zberného dvora bola schválená nezávislými organizáciami a patentovaná. Spôsob montáže a rozmery stavebnicového systému boli navrhnuté špičkovými špecialistami. Modulo Béton poskytuje desaťročnú záruku.

Cenová a časová dostupnosť

Modulo Beton ponúka veľmi atraktívny pomer kvality a ceny. Vzhľadom k svojej jedinečnej patentovanej koncepcii majú tieto zberné dvory extrémne nízke náklady na údržbu a zároveň veľmi dlhú životnosť.

Prvky sú dopravené na miesto pozemnou dopravou a následne zmontované. Do troch dni po aplikácii náteru a prípadnom vybavení dlažbou sú pripravené k prevádzke.

Vysoká kvalita s ohľadom na životné prostredie

Použitie inertných nerastov je osvedčeným a šetrným prístupom k životnému prostrediu. Montáž a demontáž sú bezstratové operácie a umožňujú opakované použitie. Vysoká tepelná zotrvačnosť betónovej konštrukcie zaisťuje až dvojhodinovú odolnosť proti požiaru.

Možnosti povrchovej úpravy a integrácie do prostredia

Betón sa vyznačuje ľahkou údržbou a nevykazuje žiadne známky opotrebenia alebo korózie.
Za účelom dosiahnutia optimálneho začlenenia do životného prostredia môžu byť betónové platformy čiastočne skryté pod zemou. Možnosťou je taktiež povrchová úprava v súlade s okolnou zástavbou alebo s krajinárskymi predpismi - napr. náter, zatrávnenie alebo zelená strecha. Výrobca zohľadňuje všetky typy požiadavkov na začlenenie konštrukcie do životného prostredia.

Ďalšie opcie

  • Zabezpečenie proti vandalizmu - uzatvorené betónové skladisko pre špeciálny odpad, vrátnice.
  • Bezpečnosť - vyvýšené plochy sú ohraničené žiarovo pozinkovaným zábradlím. Ručné alebo automatické klapky z pozinkovanej ocele chránia používateľa a taktiež zjednodušuje údržbu.
  • Podlahové kúrenie - podlaha s protišmykovým opatrením poskytuje optimálnu bezpečnosť, ktorá môže byť v oblastiach s chladným podnebím ešte zvýšená inštaláciou systému podlahového kúrenia. Nastavenie elektrických odporov v betóne zaručuje rýchle roztavenie snehu na platforme aj v  prístupových rampách.
  • Personalizácia - logo mesta či organizácie môže byť nabetónované na stene jednotiek.
  • Skladovacie priestory - priestor pod úrovňou konštrukcie môže byť využitý ako skladisko (napr. pre špeciálny odpad z domácností, elektroodpad, zariadení, vozidla, atď.)
  • Koľaje a podložky pod kontajnermi - manipulácia s kontajnermi na odpad môže byť uľahčená inštaláciou vodiacich líšt, ktoré taktiež chránia podlahu. Podložky pod kontajnermi pomáhajú zamedziť vplyvu manipulácie s kontajnermi na povrchu betónu.

Prezrite si taktiež video.

 

Bc. Tatiana Hrádelová photo

Bc. Tatiana Hrádelová
Kontaktujte nášho obchodníka!

Máte otázku ohľadne produktu?