Modulárne zberné dvoryModulárne zberné dvory

Betónové modulárne konštrukcie Modulo Béton - nová generácia zberných dvorov.

Modulo Béton ponúka vďaka svojej flexibilnej koncepcii riešenie, ktoré pružne reaguje na postupné zvyšovanie počtu obyvateľov v mestách. Má 200% využitie: 100% na povrchu a 100% pod povrchom.

Modifikovateľnosť, flexibilita

Flexibilita Modulo Bétonu umožňuje zostaviť praktické riešenie na mieru a prispôsobiť sa rastu mesta alebo dokonca presunúť do inej oblasti. Betónové prvky BCS B35 (XP P18-305 štandard) sú odlievané podľa špecifických modulov (2x3m, 3x3m, 3x4m…). Tieto prefabrikované jednotky ponúkajú niekoľko možností usporiadaní pre dva až po neobmedzené množstvo kontajnerov. V závislosti na kapacite zariadení je použitie určitého počtu prístupových rámp. Užitočná nosnosť sa pohybuje v rozmedzí od 3,5 t do 29 t. 

Spoľahlivosť

Táto unikátna a inovačná koncepcia zberného dvora bola schválená nezávislými organizáciami a patentovaná. Spôsob montáže a rozmery stavebnicového systému boli navrhnuté špičkovými špecialistami. Modulo Béton poskytuje desaťročnú záruku.

Cenová a časová dostupnosť

Modulo Beton ponúka veľmi atraktívny pomer kvality a ceny. Vzhľadom k svojej jedinečnej patentovanej koncepcii majú tieto zberné dvory extrémne nízke náklady na údržbu a zároveň veľmi dlhú životnosť.

Prvky sú dopravené na miesto pozemnou dopravou a následne zmontované. Do troch dni po aplikácii náteru a prípadnom vybavení dlažbou sú pripravené k prevádzke.

Vysoká kvalita s ohľadom na životné prostredie

Použitie inertných nerastov je osvedčeným a šetrným prístupom k životnému prostrediu. Montáž a demontáž sú bezstratové operácie a umožňujú opakované použitie. Vysoká tepelná zotrvačnosť betónovej konštrukcie zaisťuje až dvojhodinovú odolnosť proti požiaru.

Možnosti povrchovej úpravy a integrácie do prostredia

Betón sa vyznačuje ľahkou údržbou a nevykazuje žiadne známky opotrebenia alebo korózie.
Za účelom dosiahnutia optimálneho začlenenia do životného prostredia môžu byť betónové platformy čiastočne skryté pod zemou. Možnosťou je taktiež povrchová úprava v súlade s okolnou zástavbou alebo s krajinárskymi predpismi - napr. náter, zatrávnenie alebo zelená strecha. Výrobca zohľadňuje všetky typy požiadavkov na začlenenie konštrukcie do životného prostredia.

Ďalšie opcie

  • Zabezpečenie proti vandalizmu - uzatvorené betónové skladisko pre špeciálny odpad, vrátnice.
  • Bezpečnosť - vyvýšené plochy sú ohraničené žiarovo pozinkovaným zábradlím. Ručné alebo automatické klapky z pozinkovanej ocele chránia používateľa a taktiež zjednodušuje údržbu.
  • Podlahové kúrenie - podlaha s protišmykovým opatrením poskytuje optimálnu bezpečnosť, ktorá môže byť v oblastiach s chladným podnebím ešte zvýšená inštaláciou systému podlahového kúrenia. Nastavenie elektrických odporov v betóne zaručuje rýchle roztavenie snehu na platforme aj v  prístupových rampách.
  • Personalizácia - logo mesta či organizácie môže byť nabetónované na stene jednotiek.
  • Skladovacie priestory - priestor pod úrovňou konštrukcie môže byť využitý ako skladisko (napr. pre špeciálny odpad z domácností, elektroodpad, zariadení, vozidla, atď.)
  • Koľaje a podložky pod kontajnermi - manipulácia s kontajnermi na odpad môže byť uľahčená inštaláciou vodiacich líšt, ktoré taktiež chránia podlahu. Podložky pod kontajnermi pomáhajú zamedziť vplyvu manipulácie s kontajnermi na povrchu betónu.

Prezrite si taktiež video.

 

Bc. Tatiana Hrádelová photo

Bc. Tatiana Hrádelová
Kontaktujte nášho obchodníka!

Máte otázku ohľadne produktu?

Vaše osobné údaje odoslané týmto formulárom budú slúžiť iba k riešeniu Vašej požiadavky. Zásady so spracovaním osobných údajov tu: Ochrana osobných údajov