Prekládkové stanice

Překládací stanice

Prekládková stanica je navrhnutá a skonštruovaná tak, aby zodpovedala všetkým normám a zabezpečila najvyšší stupeň bezpečnosti obsluhy.

Medzi bezpečnostné prvky patria závory, svetelné závory, optická / akustická výstraha a ďalšie. Stanica sa ovláda panelom v riadiacej kabíne. Ďalší panel je umiestnený pri lisovacej jednotke kvôli obsluhe a údržbe.

Špecifikácia:

Lisovacia jednotka je skonštruovaná veľmi robustne. Dno lisovacej komory je vyrobené z oteruvzdornej ocele. Zariadenie je vybavené celou radou pomocných zariadení, napr hydraulickým pripojením kontajnera, hydraulickým uzamykacím zariadením, svetelnou závorou ​​atď.

Kapacita:

Prekládkové stanice odbavia asi 340 m3 / h, čomu zodpovedá v závislosti na hustote a druhu odpadu asi 50 t / h. Naplnenie prípojného kontajnera trvá asi 10 minút. Počas tejto doby je spracované asi 85 m3 odpadu. V závislosti na kontajneroch môže byť nalisované až 14 ton. Čas potrebný na výmenu je asi 5 minút. Tzn. naplnenie 3 - 4 kontajnerov za hodinu.

Kontaktný formulár:

Položky označené * sú povinné.

kontaktujte nás