IBC kontajnery

IBC kontajnery s certifikáciou UN sú určené na skladovanie tekutých látok, vrátane látok nebezpečných a horľavín. V porovnaní s klasickými sudmi 200 l ponúka maximálne využitie obstavaného priestoru, ľahšiu manipuláciu aj stohovanie. Predstavujú pre Vás spôsob, ako ušetriť miesto, čas a peniaze.

Štandartná kapacita je 1000 l. Skladajú sa z vnútornej plastovej nádoby, vonkajšieho ochranného rámu a palety. V hornej časti sa nachádza plniaci otvor, v spodnej výpustný ventil. 

UN homologácia:

IBC kontajnery majú pridelenú príslušnú homologáciu " UN 31HA1/Y " 

Vlastnosti:

  • odolnosť voči väčšine agresívnych chemikálií,
  • možnosť stohovania, stabilita, nízka vlastná hmotnosť,
  • ľahká manipulácia (podjazdová paleta prístupná zo všetkých strán),
  • bezpečný a dávkovateľný odber z výpustných ventilov,
  • výrazná úspora skladovacích a manipulačných priestorov,
  • možnosť rekondície (uvedenie do stavu pre opätovné použitie),
  • možnosť výmeny poškodených dielov.
kontaktujte nás