Nádrž FDI 1000

Na základe záujmu našich zákazníkov sme do výrobného programu zaradili nádrž FDI v objeme 1000 l. Slúži na uskladnenie a výdaj horlavín III. a  IV. triedy.

Jej súčasťou je samozrejme aj výdajné zariadenie, prakticky umiestené na základovej doske. Je UN certifikovaná a vyhovuje platným normám ČSN a ADR. 

Viac na našich stránkach venovaným nádržiam na naftu.

Všechny novinky

kontaktujte nás