Třídicí linka na směsný komunální odpad

Realizace třídídí linky je individualizovaná a komplexní záležitost dle požadavků zákazníka. Pro představu uvádíme naši úspěšnou realizaci a předání třídící linky na směsný komunální odpad pro město Ostrava s kapacitou třídící  linky 135 tun na jednu pracovní směnu. 

 

 

Obecny popis třídění na lince

Z prostoru příjmu je odpad dávkován nakladačem do otvírače pytlů a následně dopravníkem do kabiny vstupní separace. Po prvotním ručním přetřídění v kabině přechází odpad po dopravníku do bubnového síta, kde je rozdělován na tři frakce:

Jemná podsítná frakce

Po separaci na bubnovém sítu směřuje jemná frakce do provozní oblasti separátorů železných a neželezných kovů, kde dochází k separaci jemných frakcí kovů. Poté je tok odpadu nasměrován do prostoru nakládky kontejnerů nebo je spojen s tokem odpadu střední frakce.

Střední podsítná frakce

Nejprve se separují železné kovy a poté je odpad směrován do pracovní oblasti optického separátoru plastů. Plasty oddělené optickým separátorem jsou směrovány do balistického separátoru, který rozděluje plasty na tzv. 2D a 3D frakce plastů. 2D plasty vstupují do dalšího optického separátoru, který odděluje plastové fólie s vysokou čistotou.Odseparovaný materiál je směrován dopravníkem do skladovacího zařízení a zbytek je směrován k dalšímu zpracování.

3D plasty jsou směrovány do soustavy tří optických separátorů, pracující v tzv. technologii tracksorting, které díky použitým řešením umožňují automaticky oddělit šest různých druhů surovin. Tyto frakce surovin jsou následně přiváděny do kabiny za účelem dočištění a dodatečné separace. Zbytek po vytřídění 3D plastů v systému optických separátorů je směrován k dalšímu zpracování. Odpad neoddělený optickým separátorem plastů, tedy odpad, který nedosáhl balistické separace, je směrován do optického separátoru papíru. Oddělený tok papíru je směrován do třídicí kabiny za účelem dočištění a separace kartonu. Zbytek po separaci papíru se spojuje s již zmíněnými zbytky po optické separaci 2D a 3D frakcí a putuje do pracovního prostoru optického separátoru PVC, který separuje materiály nežádoucí pro výrobu alternativního paliva (TAP). Zbytek po optické separaci PVC přechází do pracovní oblasti separátoru neželezných kovů za účelem separace cenných kovů obsažených v tomto toku odpadu. Následně je odpad směrován do vzduchového separátoru, který odděluje těžkou frakci, která je nežádoucí při dalším zpracování. Třídící linka je vybavena mnoha provozními variantami. V konečné fázi je základní možností nasměrovat celý zbývající tok odpadu do drtiče, poté do analyzátoru alternativního paliva, dále do prostoru provozu přídavného separátoru železných kovů a nakonec na stanoviště nakládky nákladních vozidel.

Nadsítná frakce

Nadsítná frakce je směrována do třídicí kabiny, kde se ručně dotřiďují suroviny, zejména: karton, fólie, papír a další materiály a dále také nečistoty, které by neměly být směrovány do drtiče odpadu. Zbývající odpad je přiváděn do oblasti výroby alternativního paliva.

Rozsah činností realizace

 • Technologický projekt
 • Výroba zařízení
 • Instalace strojů a zařízení do stávající haly
 • Komplexní dodávka a montáž
 • Spuštění instalace
 • Školení, záruční i pozáruční servis

Projektové cíle

 • Zajištění efektivního procesu třídění
 • Zajištění vysoké propustnosti zařízení 
 • Maximalizace výtěžnosti získaných surovinových frakcí
 • Automatizace třídicí linky
 • Snížení množství odpadu zbývajícího po procesu třídění

Rozsah prací

Komplexní vybudování zařízení na třídění směsného odpadu a odděleně sbíraných plastů, které zahrnuje následující prvky a zařízení:

 • Otvírač pytlů
 • Bubnové síto
 • 3 separátory železných kovů
 • 2 separátory neželezných kovů
 • 7 optických separátorů zajišťujících automatické třídění plastů a dalších materiálů
 • Balistický separátor plastů
 • Třídicí kabiny
 • Systém pásových a řetězových dopravníků
 • Kompresorová stanice
 • Kontinuální balíkovací lis s perforátorem
 • Vzduchový separátor
 • Drtič odpadu
 • Řídicí a vizualizační systém pro celou instalaci

Vlastnosti instalace

 • Nová třídicí linka umožňuje zpracování směsného a odděleně sbíraného tříděného odpadu s vysokou průchodností a efektivitou 
 • Zařízení je připraveno na možnost výroby alternativního paliva ze zbytků procesu třídění
 • Flexibilita použitých řešení umožňuje lince efektivně třídit odděleně sbíraný plastový odpad a také směsný komunální odpad
 • Použitá řešení umožňují různé varianty provozu technologické linky

Fotogalerie

Máte nějaký dotaz ohledně produktu?

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.