Cookies

 1. Správca osobných údajov, spoločnosť ELKOPLAST Slovakia, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, užíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely: 
 2.  - meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webových stránkach;
   - fungovanie webových stránok.
 3. Zber cookies na účely uvedené v ods. 1 sa považuje za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu Správca, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len " nariadenie ").
 4. Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 5. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľovi:
 6. služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 7. Používanie súborov cookie možno nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookie možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookie.
 8. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:
 9. Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Chrome
Firefox 
Internet Explorer
Android

Máte otázku ohľadne produktu?

Vaše osobné údaje odoslané týmto formulárom budú slúžiť iba k riešeniu Vašej požiadavky. Zásady so spracovaním osobných údajov tu: Ochrana osobných údajov