Elkoplast v TV programe Polopatě

Elkoplast v TV programe Polopatě

Dňa 3.9.2017 ste nás mohli vidieť v televíznom programe Českej televízie Polopatě (v čase 14:05). Tento program je zameraný na tematiku dom a záhrada a naša spoločnosť Elkoplast CZ sponzorovala smskovú súťaž na téma spotreby dažďovej vody. V súvislosti s tým sme prezentovali televíznym divákom ponuku nádrží na dažďovú vodu z nášho sortimentu. V programe bola taktiež veľmi zaujímavá reportáž o kompostovaní (v čase 29:48). Ponuku našich kom-posterov taktiež nájdete na našom e-shopu.