Inštalácia depackerov na Slovensku

Inštalácia depackerov na Slovensku

V roku 2022 sme zrealizovali niekoľko inštalácií „depackerov“ pre bioplynové stanice a odpadové spoločnosti, ktoré realizujú zber potravinového odpadu z domácností a zo supermarketov.

Zorganizovali sme tiež „show“ v ELKOPLAST Slovakia, s.r.o., kde bolo prítomných viac ako 50 hostí a záujemcov z oboru. V súčasnosti máme rozpracovaných viac ako 5 projektov na nové inštalácie alebo doplnenie jestvujúcich separačných jednotiek o nové zariadenia. Od nového roka zabezpečujeme odborné montáže a servisné opravy v oblasti technológii pre bioplynové stanice a stali sme sa súčasťou Slovenskej asociácie bioplynových staníc. Tešíme sa na nové projekty a nových zákazníkov!

www.elkoplast.sk/paddle-depacker-sk

Nastavenia súkromia a cookies

Súhlasom so zdieľaním dát nám poskytnete informácie, ktoré potrebujeme pre zlepšovanie, analýzu a marketing naprieč týmito webovými stránkami. Ďalej súhlasíte s predaním údajov tretím stranám a mimo EÚ. Prehlasujeme, že Vami poskytnuté informácie sú zabezpečené proti zneužitiu.