Kompostéry pre Brno

Kompostéry pre Brno

V polovici marca sme dodali do spoločnosti SAKO 3000 ks kompostérov, ktoré budú odovzdané do užívania pre občanov mesta Brna. Bohužiaľ v súvislosti so situáciou okolo nákazy COVID-19 bola pozastavená distribúcie týchto kompostérov. Pevne veríme, že existujúca situácia sa čo najskôr zlepší a mnohí obyvatelia Brna, okrem iného, budú môcť čoskoro začať kompostovať v týchto nových kompostéroch.