Kontajnery KTS na triedený odpad pre Chorvátsko

Kontajnery KTS na triedený odpad pre Chorvátsko

V auguste 2020 sme dokončili dodávku viac ako 2.500 ks polyetylénových kontajnerov KTS na Triedenie odpad s objemom 2,5 a 3,0 m3. Projekt zastrešovanie Európskou Úniou sa nám podarilo dodať v plnom rozsahu a v daných termínoch a to aj napriek komplikácie spojené s nákazou COVID-19. Kontajnery budú slúžiť občanom v celkom 17 rôznych regiónoch prakticky po celom území Chorvátska.