Kontejnery pre Štrasburg

Kontejnery pre Štrasburg

Pre jedného z našich významných zákazníkov vo Francúzsku, ktorý pokračuje v modernizácii kontajnerového parku, sme vyvinuli nový typ kontajnera špeciálne navrhnutého pre tri rôzne druhy odpadu, skla, plastu a papiera, ktorým vybaví zberné miesta Štrasburgu