Koše Mr Fill pro Cluj Napoca

Koše Mr Fill pro Cluj Napoca

Naša rumunská pobočka získala zákazku na dodávku a údržbu košov Mr Fill do rumunského mesta Cluj Napoca. Zmluva bola uzatvorená na obdobie dvoch rokov. V prvej fáze rozmiestňujú v ôsmich rôznych častiach mesta 16 ks košov, vždy po dvojiciach na určitý druh odpadu . Jeden kôš je určený na plasty, druhý na papier. V druhej fáze budú rozmiestňovať  ďalších 16 košov.

Jedná sa pilotný projekt, ktorého cieľom je pozbierať čo najviac vytriedeného odpadu v meste . Ak sa ukáže úspešnosť projektu mesto prikúpi ďaľšie koše.