Odovzdanie vozidla v TS mesta Litoměřice

Odovzdanie vozidla v TS mesta Litoměřice

Dňa 12.7.2017 dodala naša spoločnosť zberné vozidlo pre Technické služby mesta Litoměřice. Jednalo sa o podvozok IVECO EuroCargo ML90E s hákovým nosičom HTT 5-27 L, ktorý sme dodali v spolupráci s firmou HCS Pezinok. Po kontrole technických parametrov a formálnym dodaním a prebratím kompletného vozidla do rúk riaditeľa TS pána ing. Ivo Elmana a pána Jana Žídka bolo neformálne skonštatované, že sú potešený skrátením termínu dodania o cca 14 dní, o ktoré môžu vozidlo užívať skôr. Vozidlo splnilo ich očakávanie a vo väčšine prípadov ho budú používať na prevoz kontajnera s asfaltovou zmesou. Prajeme milióny najazdených a bezproblémových kilometrov.