Odpadové kontajnery a ďalšie vybavenie pre Gruzínsko

Odpadové kontajnery a ďalšie vybavenie pre Gruzínsko

V decembri sme úspešne dokončili dodávky do celkom 17 municipalít západného a východného Gruzínska.

Komplexný projekt sa skladal nielen z dodávok tisícov plastových kontajnerov 1100/240/120 l, pouličných košov 50 l, manipulačných vozíkov pre 120 l kontajnery, ale aj kompletných pracovných odevov pre zamestnancov technických služieb.

Sme presvedčení, že sme týmto projektom prispeli k celkovému zvýšeniu úrovne nakladania s odpadmi v Gruzínsku.