Podzemné kontajnery pre Olomouc

Podzemné kontajnery pre  Olomouc

Od novembra 2017 slúžia na Tylovej ulici naše podzemné kontajnery na papier (5 m3), plasty (5 m3) a sklo (3 m3). V prípade budúcej potreby môže byť vnútorný kontajner 3 m3 bez dodatočných prác ľahko nahradený kontajnerom 5 m3.