Polopodzemné kontajnery pre Čadcu

Polopodzemné kontajnery pre Čadcu

V októbri 2017 boli v meste Čadca osadené naše polopodzemné kontajnery SemiQ s pevným silom v objeme 5m3. V tomto roku sme úspešne dodali strojovú techniku ako aj kontajnerové vybavenie  na zberné dvory:

  • obec Trenčianske Stankovce,
  • obec Rovinka,
  • obec Lednické Rovne.