Polopodzemné kontajnery SemiQ pre Slatinice

Polopodzemné kontajnery SemiQ pre Slatinice
Kúpeľná obec Slatinice svojim občanom novo umožnila odkladať separovaný odpad do polopodzemných kontajnerov SEMIQ 3.
Celkovo bolo po obci inštalované 24 týchto kontajnerov určených na zber papiera, plastov a skla. Pre veľmi kladné ohlasy na tento systém prebieha v tejto chvíli vytipovávání ďalších miest a ešte v tomto roku sa tak obyvatelia môžu tešiť na ďalšie hniezda na triedený odpad vo svojej obci.