Prístrešok na kontajnery odolný medveďom

Prístrešok na kontajnery odolný medveďom

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky testovala robustnosť a zabezpečenie nášho prístrešku na kontajnery 1100 l proti medveďovi hnedému. Skúška prebehla v reálnych podmienkach za účasti jedinca s predchádzajúcimi "skúsenosťami" s obdobnými zariadeniami.

Po skončení testu štátna ochrana prírody konštatovala vhodnosť prístrešku pre zabezpečenie odpadu aj na územiach s výskytom týchto veľkých zvierat.