Prvé SemiQ v Spojených arabských emirátoch

Prvé SemiQ v Spojených arabských emirátoch

V Spojených arabských emirátoch sme úspešne nainštalovali náš prvý polopodzemný kontajner SemiQ. Týmto projektom budú nahradené kontajnery 1100 l na zmesový odpad, sklo a suchý triedený odpad.