Rýchla montáž

Prvky sú dopravené na miesto pozemnou dopravou a následne zmontované. Do troch dní po aplikácii náteru a prípadnom vybavení dlažbou sú pripravené na prevádzku.

Fotogaléria

Bc. Tatiana Hrádelová photo

Bc. Tatiana Hrádelová
Kontaktujte nášho obchodníka!

Máte otázku ohľadne produktu?