Technológia na zberný dvor - Obec Brvnište

Technológia na zberný dvor - Obec Brvnište

Teší nás, že sme mohli začiatkom roka dodávať technológiu na nový zberný dvor v obci Brvnište. Technikou ako aj Abroll kontajnermi z našej dielne sme uľahčili v obci nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom.