Veľkoobjemové kontajnery pre Augsburg

Veľkoobjemové kontajnery pre Augsburg

18 nových veľkoobjemových kontajnerov od ELKOPLAST bude slúžiť v novom recyklačnom centre v Dolnom Talwegu v Augsburgu. Nové zariadenie bolo otvorené 11. júla 2020 a vyznačuje sa moderným plánovaním a trvalo udržateľným riešením. Napr. strešné plochy sú ozelenenie, vyrábajú elektrinu pomocou fotovoltaiky a tiež zhromažďujú dažďovú vodu.