Zádveřice využili dotačného titulu "Veľká dážďovka"

Zádveřice využili dotačného titulu

Materská škôlka v obci Zádveřice má odteraz zabudované 2 naše retenčné nádrže na dažďovú vodu. Vďaka týmto nádržiam môžu zachytiť takmer 10 m3 dažďovej vody, ktoré následne, predovšetkým v suchých mesiacoch, využijú pre zavlažovanie detského ihriska a okolitých pozemkov.
Obec Zádveřice na spolufinancovanie tohto projektu využila dotačného titulu "Veľká dážďovka" z OPŽP a vďaka tomu ušetrila 85% všetkých oprávnených nákladov na tento projekt.