IBC kontajnery

IBC kontajnery s certifikáciou UN sú určené na skladovanie tekutých látok, vrátane látok nebezpečných a horľavín. V porovnaní s klasickými sudmi 200 l ponúkajú maximálne využitie obstavaného priestoru, ľahšiu manipuláciu i stohovanie. Predstavujú pre Vás spôsob, ako ušetriť miesto, čas a peniaze.

Štandardné kapacity sú 640 l a 1000 l. Skladajú sa z vnútornej plastovej nádoby, vonkajšieho ochranného rámu a palety. V hornej časti sa nachádza plniaci otvor, v spodnej výpustný ventil.

Všetky použité IBC kontajnery sú na základe jednoduchej faxovej žiadosti zdarma odoberané priamo u zákazníka a bezpečne recyklované, takže zákazníkovi odpadá problém s likvidáciou obalu podľa zákona.

UN homologácia:

IBC kontajnery majú pridelenú príslušnú homologáciu "UN 31HA1 / Y" a vyhovujú tak náročným požiadavkám ADR, RID a IMDG Code na prepravu nebezpečných kvapalných látok.

Vlastnosti:

  • odolnosť voči naprostej väčšine agresívnych chemikálií,
  • možnosť stohovania, stabilita, nízka vlastná hmotnosť,
  • ľahká manipulácia (podjazdová paleta prístupná zo všetkých strán),
  • bezpečný a dávkovateľný odber z výpustných ventilov,
  • výrazná úspora skladovacích a manipulačných priestorov,
  • možnosť rekondície (uvedenie do stavu pre opätovné použitie),
  • možnosť výmeny poškodených dielov.

IBC kontajnery sa uplatnia v potravinárskom priemysle (skladovanie a preprava vody, sirupov, destilátov, tukov a pod.) A chemickom priemysle (pre oleje, mazivá, naftu, benzín, kyseliny, lúhy, farby, laky, riedidlá, živice, dezinfekčné a sanitačné prostriedky, kozmetické suroviny, chemické roztoky a pod.)

Plniace otvory majú rozmer DN 150/200 (tj. vnútorný priemer 150 alebo 200 mm).

Výpustná armatúra má rozmer DN 50/80 (tj. Priemer 50 alebo 80 MMP).

Typ Objem
ECOBULK MX 640 UN 640 l
ECOBULK MX 1000 UN 1000 l

Melicher Marián
Kontaktujte nášho obchodníka!

Máte otázku ohľadne produktu?

Vaše osobné údaje odoslané týmto formulárom budú slúžiť iba k riešeniu Vašej požiadavky. Zásady so spracovaním osobných údajov tu: Ochrana osobných údajov