Podzemné nádržePodzemné nádrže

Predstavujú osvedčený spôsob nakladania s dažďovými a splaškovými vodami. Sú vyrobené z akostného polyetylénu metódou rotačného odlievania. Dodávame verzie pre nadzemné i podzemné inštalácie ( "na zakopanie"). Pre podzemné inštalácie ich nie je potrebné obbetónovať , čím sa výrazne znižujú náklady na inštaláciu. Sú vhodné pre inštaláciu do pieskov, štrkov aj ílov a tiež pod úroveň hladiny podzemnej vody. Všetky nádrže sú plne samonosné.

Použitie

Záchytávanie dažďovej vody

V dnešnej dobe, kedy každoročne stúpajú náklady na vodné a stočné, je použitie dažďových vôd dôležitým prvkom pre úsporu prevádzkových nákladov rodinných domov a rekreačných stavieb. Voda je použiteľná na zalievanie záhrady, prevádzku WC príp. prípadne pranie bielizne (prívod k týmto zariadeniam je potom oddelený od rozvodu pitnej vody). Môžete usporiť až 50% spotreby vody v domácnosti. Pre zaujímavosť, zrážková voda je "mäkká", to znamená, že v potrubí a zariadení nespôsobuje usadzovanie vodného kameňa a znižuje spotrebu pracích práškov.

Záchytávanie splaškovej vody (žumpy)

Sú bezodtokové nádrže so vstupným otvorom opatrené uzatvárateľným vekom pre odčerpávanie splaškových vôd .

Tu nájdete PDF leták k stiahnutiu tu.

Pavol Hurtík photo

Pavol Hurtík
Kontaktujte nášho obchodníka!

+421 918 805 912
pavol.hurtik@elkoplast.sk

Melicher Marián
Kontaktujte nášho obchodníka!

Máte otázku ohľadne produktu?

Vaše osobné údaje odoslané týmto formulárom budú slúžiť iba k riešeniu Vašej požiadavky. Zásady so spracovaním osobných údajov tu: Ochrana osobných údajov