BIO nádoby 120/240 l

BIO nádoby 120/240 l photo

Bionádoby (nádoby na bioodpad) sú navrhnuté pre skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu.

Svojou konštrukciou umožňuje optimálnu cirkuláciu vzduchu vo vnútri nádoby. Dôsledkom je redukcia odpadu až o 30%, významné obmedzenie tvorby zápachu a zlepšenie hygienických podmienok skladovania. V kombinácii s kompostovateľnými vrecami sú vhodné tiež pre skladovanie kuchynských odpadov. Vyrobené z polyetylénu s antibakteriálnymi vlastnosťami. Optimálny počet vetracích otvorov s presne daným priemerom a umiestnením zabezpečuje:

  • dostatočný prívod kyslíka,
  • redukciu plynov a následného zápachu,
  • tvorbu prostredia prispievajúceho k vývoju vegetácie, čo hrá významnú úlohu v následnom kompostovaní.

Mriežka umiestnená na dne nádoby umožňuje odvod a izoláciu odtekajúcej vody a jej odparovanie.

BIO nádoby sú vyrábané z polyetylénu a sú dostupné v hnedej farbe. Odpady biologického pôvodu sú v komunálnom odpade kvantitatívne významnou skupinou odpadov a spôsob nakladania s nimi môže pozitívne alebo negatívne ovplyvniť základné zložky životného prostredia. Prevažná časť týchto odpadov je predurčená k látkovému alebo materiálovému využitiu. Obsahujú rastlinné živiny a organické látky, ktoré je možno stabilizovať a výhodne uvádzať do prírodného kolobehu ako organické hnojivo - kompost.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad treba separovane zbierať, látkovo alebo energeticky využívať a obmedzovať jeho ukladanie na skládky. Je zdrojom skleníkových plynov - metánu a výluhov v priesakových vodách.

 

Typ Délka Šírka Výška Objem
CLD 120 BIO 550 mm 485 mm 980 mm 120 l
CLD 240 BIO 725 mm 580 mm 1075 mm 240 l 

Ing. Andrea Ben ROMDHANE
Kontaktujte nášho obchodníka!

Mgr. Miloš Lutka
Kontaktujte nášho obchodníka!

Ing. Beňo Peter
Kontaktujte nášho obchodníka!

Máte otázku ohľadne produktu?

Vaše osobné údaje odoslané týmto formulárom budú slúžiť iba k riešeniu Vašej požiadavky. Zásady so spracovaním osobných údajov tu: Ochrana osobných údajov

Nastavenia súkromia a cookies

Súhlasom so zdieľaním dát nám poskytnete informácie, ktoré potrebujeme pre zlepšovanie, analýzu a marketing naprieč týmito webovými stránkami. Ďalej súhlasíte s predaním údajov tretím stranám a mimo EÚ. Prehlasujeme, že Vami poskytnuté informácie sú zabezpečené proti zneužitiu.