BIO nádoby 120/240 l

BIO nádoby 120/240 l photo

Bionádoby (nádoby na bioodpad) sú navrhnuté pre skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu.

Svojou konštrukciou umožňuje optimálnu cirkuláciu vzduchu vo vnútri nádoby. Dôsledkom je redukcia odpadu až o 30%, významné obmedzenie tvorby zápachu a zlepšenie hygienických podmienok skladovania. V kombinácii s kompostovateľnými vrecami sú vhodné tiež pre skladovanie kuchynských odpadov. Vyrobené z polyetylénu s antibakteriálnymi vlastnosťami. Optimálny počet vetracích otvorov s presne daným priemerom a umiestnením zabezpečuje:

  • dostatočný prívod kyslíka,
  • redukciu plynov a následného zápachu,
  • tvorbu prostredia prispievajúceho k vývoju vegetácie, čo hrá významnú úlohu v následnom kompostovaní.

Mriežka umiestnená na dne nádoby umožňuje odvod a izoláciu odtekajúcej vody a jej odparovanie.

BIO nádoby sú vyrábané z polyetylénu a sú dostupné v hnedej farbe. Odpady biologického pôvodu sú v komunálnom odpade kvantitatívne významnou skupinou odpadov a spôsob nakladania s nimi môže pozitívne alebo negatívne ovplyvniť základné zložky životného prostredia. Prevažná časť týchto odpadov je predurčená k látkovému alebo materiálovému využitiu. Obsahujú rastlinné živiny a organické látky, ktoré je možno stabilizovať a výhodne uvádzať do prírodného kolobehu ako organické hnojivo - kompost.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad treba separovane zbierať, látkovo alebo energeticky využívať a obmedzovať jeho ukladanie na skládky. Je zdrojom skleníkových plynov - metánu a výluhov v priesakových vodách.

 

Typ Délka Šírka Výška Objem
CLD 120 BIO 550 mm 485 mm 980 mm 120 l
CLD 240 BIO 725 mm 580 mm 1075 mm 240 l 

Mgr. Miloš Lutka
Kontaktujte nášho obchodníka!

Pavol Košťál photo

Pavol Košťál
Kontaktujte nášho obchodníka!

Máte otázku ohľadne produktu?

Vaše osobné údaje odoslané týmto formulárom budú slúžiť iba k riešeniu Vašej požiadavky. Zásady so spracovaním osobných údajov tu: Ochrana osobných údajov

Nastavenia súkromia a cookies

Súhlasom so zdieľaním dát nám poskytnete informácie, ktoré potrebujeme pre zlepšovanie, analýzu a marketing naprieč týmito webovými stránkami. Ďalej súhlasíte s predaním údajov tretím stranám a mimo EÚ. Prehlasujeme, že Vami poskytnuté informácie sú zabezpečené proti zneužitiu.