Prekládkové stanice

Prekládkové stanice slúžia k redukcii nákladov na dopravu odpadu zmenšením jeho objemu zlisovaním. Skladajú sa z násypky, lisovacej jednotky, prípojných kontajnerov a systému pre ich posuv. Odpad je po zlisovaní odvezený do spaľovne, na recykláciu alebo na skládku.

Prekládkové stanice sú navrhnuté a skonštruované tak, aby zodpovedali všetkým normám a zabezpečili najvyšší stupeň bezpečnosti obsluhe.


Medzi bezpečnostné prvky patria závory, svetelné závory, optická / akustická výstraha a ďalšie. Stanice sú ovládané panelom v riadiacej kabíne. Ďalší panel je umiestnený pri lisovacej jednotke kvôli obsluhe a údržbe.

Špecifikácie:

Lisovacia jednotka je skonštruovaná veľmi robustne. Dno lisovacej komory je vyrobené z oteruvzdornej ocele. Zariadenie je vybavené celým radom pomocných zariadení, napr. hydraulickým pripojením kontajnera, hydraulickým uzamykacím zariadením, svetelnou závorou ​​atď..

Kapacita:

Prekládková stanica odbaví asi 340 m3 / h, čomu zodpovedá v závislosti na hustote a druhu odpadu asi 50 t / h. Naplnenie prípojného kontajnera trvá asi 10 minút. Počas tejto doby je spracované asi 85 m3 odpadu. V závislosti na kontajneroch môže byť nalisované až 14 ton. čas potrebný na výmenu je asi 5 minút. Tzn. naplnenie 3 - 4 kontajnerov za hodinu.

Fotogaléria

Mgr. Miloš Lutka
Kontaktujte nášho obchodníka!

Pavol Košťál photo

Pavol Košťál
Kontaktujte nášho obchodníka!

Máte otázku ohľadne produktu?

Vaše osobné údaje odoslané týmto formulárom budú slúžiť iba k riešeniu Vašej požiadavky. Zásady so spracovaním osobných údajov tu: Ochrana osobných údajov

Nastavenia súkromia a cookies

Súhlasom so zdieľaním dát nám poskytnete informácie, ktoré potrebujeme pre zlepšovanie, analýzu a marketing naprieč týmito webovými stránkami. Ďalej súhlasíte s predaním údajov tretím stranám a mimo EÚ. Prehlasujeme, že Vami poskytnuté informácie sú zabezpečené proti zneužitiu.