Prekládkové stanice

Prekládkové stanice slúžia k redukcii nákladov na dopravu odpadu zmenšením jeho objemu zlisovaním. Skladajú sa z násypky, lisovacej jednotky, prípojných kontajnerov a systému pre ich posuv. Odpad je po zlisovaní odvezený do spaľovne, na recykláciu alebo na skládku.

Prekládkové stanice sú navrhnuté a skonštruované tak, aby zodpovedali všetkým normám a zabezpečili najvyšší stupeň bezpečnosti obsluhe.


Medzi bezpečnostné prvky patria závory, svetelné závory, optická / akustická výstraha a ďalšie. Stanice sú ovládané panelom v riadiacej kabíne. Ďalší panel je umiestnený pri lisovacej jednotke kvôli obsluhe a údržbe.

Špecifikácie:

Lisovacia jednotka je skonštruovaná veľmi robustne. Dno lisovacej komory je vyrobené z oteruvzdornej ocele. Zariadenie je vybavené celým radom pomocných zariadení, napr. hydraulickým pripojením kontajnera, hydraulickým uzamykacím zariadením, svetelnou závorou ​​atď..

Kapacita:

Prekládková stanica odbaví asi 340 m3 / h, čomu zodpovedá v závislosti na hustote a druhu odpadu asi 50 t / h. Naplnenie prípojného kontajnera trvá asi 10 minút. Počas tejto doby je spracované asi 85 m3 odpadu. V závislosti na kontajneroch môže byť nalisované až 14 ton. čas potrebný na výmenu je asi 5 minút. Tzn. naplnenie 3 - 4 kontajnerov za hodinu.

Fotogaléria

Bc. Tatiana Hrádelová photo

Bc. Tatiana Hrádelová
Kontaktujte nášho obchodníka!

Máte otázku ohľadne produktu?

Vaše osobné údaje odoslané týmto formulárom budú slúžiť iba k riešeniu Vašej požiadavky. Zásady so spracovaním osobných údajov tu: Ochrana osobných údajov