Nádoby na kuchynský odpadNádoby na kuchynský odpad

Na Slovensku vyhodí ročne každý obyvateľ 100 kg potravinového odpadu,  čo  predstavuje  0,27  kg  kuchynského  odpadu  denne. Ide  o  veľmi  veľké  množstvo  odpadu,  ktoré  končí  ako  zmesový odpad  na  skládke.  Najviac  vyhadzujeme  chlieb,  pečivo,  ovocie, zeleninu, mliečne výrobky, nerozbalené potraviny a zvyšky uvarenej stravy.  Tento  odpad  v  kontajneroch  má  veľmi  špecifický  hnilobný a nepríjemný zápach. Na skládke vytvára najviac skleníkových plynov, čo je zmes metánu, oxidov dusíka a sírovodíka. Nevyhadzujme preto tento odpad na skládku, keď ho vieme opätovne využiť. 

Je   dôležitým   zdrojom   minerálov   a   vo   forme   kompostu   má nenahraditeľný  význam  pre  naše  poľnohospodárstvo  a  pre  obnovu a udržateľnosť celého ekosystému, vrátane udržiavania vody v krajine. Odklon  kuchynského  odpadu  zo  skládok  má  preto  veľký  význam pre naše životné prostredie, ale cesta k efektívnemu zberu takéhoto odpadu je často náročná a nákladná. 

Existuje mnoho spôsobov, ako triediť a prepravovať tento odpad po celom  svete.  Jednou  z  osvedčených  metód,  ktorá  sa  už  používa napríklad vo Veľkej Británii, Taliansku, je skladovať kuchynský odpad v  menších  kontajneroch  s  objemom  20-40  l,  ktoré  sú  umiestnené na  ulici  pri  domoch  a  vysýpané  v  týždenných  alebo  2  týždenných intervaloch. V prípade týždenného zberu postačuje 20 až 25 l kontajner pre väčšinu domácností. Kontajner s 35-40 litrami je vhodnou voľbou pre  veľké  rodiny  a  ďalších,  ktorí  pripravujú  viac  jedla.  Vonkajšie kontajnery  musia  mať  vysoko  kvalitný  dizajn,  najmä  uzamykateľné a  dobre  priliehavé  veko,  ktoré  zabezpečuje  bezpečné  skladovanie odpadu.  Veko,  ktoré  zabraňuje  úniku  a  nepriťahuje  škodcov  (hmyz, vtáky,  hlodavce  atď.).  V  prípade  bytových  domov  a  iných  budov, kde  kontajner  zdieľa  niekoľko  rodín,  sa  odporúča  použiť  kontajnery v objemoch 120-240 l.

Ďalšou možnosťou zberu kuchynského odpadu z rodinných domov je  zber  spolu  s  ďalším  organickým  odpadom  zo  záhrad  (hnedé kontajnery na zber BIO ). Výhodou tohto systému pre mnohé mestá a  obce  je,  že  už  predtým  tieto  typy  kontajnerov  zakúpili.  V  tomto prípade  by  sa  malo  zvážiť,  či  je  veľkosť  kontajnerov  vhodná  na dodatočné množstvo odpadu a ako sa bude s ním zaobchádzať.Nevýhodou tohto systému je potreba hygienizácie odpadu z kuchyne aj  odpadu  zo  záhrad,  čo  prináša  vyššie  náklady  na  spracovanie bežného biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad.

Simona Betáková
Kontaktujte nášho obchodníka!

Máte otázku ohľadne produktu?

Vaše osobné údaje odoslané týmto formulárom budú slúžiť iba k riešeniu Vašej požiadavky. Zásady so spracovaním osobných údajov tu: Ochrana osobných údajov