Nádoby na kuchynský odpadNádoby na kuchynský odpad

Na Slovensku vyhodí ročne každý obyvateľ 100 kg potravinového odpadu,  čo  predstavuje  0,27  kg  kuchynského  odpadu  denne. Ide  o  veľmi  veľké  množstvo  odpadu,  ktoré  končí  ako  zmesový odpad  na  skládke.  Najviac  vyhadzujeme  chlieb,  pečivo,  ovocie, zeleninu, mliečne výrobky, nerozbalené potraviny a zvyšky uvarenej stravy.  Tento  odpad  v  kontajneroch  má  veľmi  špecifický  hnilobný a nepríjemný zápach. Na skládke vytvára najviac skleníkových plynov, čo je zmes metánu, oxidov dusíka a sírovodíka. Nevyhadzujme preto tento odpad na skládku, keď ho vieme opätovne využiť. 

Je   dôležitým   zdrojom   minerálov   a   vo   forme   kompostu   má nenahraditeľný  význam  pre  naše  poľnohospodárstvo  a  pre  obnovu a udržateľnosť celého ekosystému, vrátane udržiavania vody v krajine. Odklon  kuchynského  odpadu  zo  skládok  má  preto  veľký  význam pre naše životné prostredie, ale cesta k efektívnemu zberu takéhoto odpadu je často náročná a nákladná. 

Existuje mnoho spôsobov, ako triediť a prepravovať tento odpad po celom  svete.  Jednou  z  osvedčených  metód,  ktorá  sa  už  používa napríklad vo Veľkej Británii, Taliansku, je skladovať kuchynský odpad v  menších  kontajneroch  s  objemom  20-40  l,  ktoré  sú  umiestnené na  ulici  pri  domoch  a  vysýpané  v  týždenných  alebo  2  týždenných intervaloch. V prípade týždenného zberu postačuje 20 až 25 l kontajner pre väčšinu domácností. Kontajner s 35-40 litrami je vhodnou voľbou pre  veľké  rodiny  a  ďalších,  ktorí  pripravujú  viac  jedla.  Vonkajšie kontajnery  musia  mať  vysoko  kvalitný  dizajn,  najmä  uzamykateľné a  dobre  priliehavé  veko,  ktoré  zabezpečuje  bezpečné  skladovanie odpadu.  Veko,  ktoré  zabraňuje  úniku  a  nepriťahuje  škodcov  (hmyz, vtáky,  hlodavce  atď.).  V  prípade  bytových  domov  a  iných  budov, kde  kontajner  zdieľa  niekoľko  rodín,  sa  odporúča  použiť  kontajnery v objemoch 120-240 l.

Ďalšou možnosťou zberu kuchynského odpadu z rodinných domov je  zber  spolu  s  ďalším  organickým  odpadom  zo  záhrad  (hnedé kontajnery na zber BIO ). Výhodou tohto systému pre mnohé mestá a  obce  je,  že  už  predtým  tieto  typy  kontajnerov  zakúpili.  V  tomto prípade  by  sa  malo  zvážiť,  či  je  veľkosť  kontajnerov  vhodná  na dodatočné množstvo odpadu a ako sa bude s ním zaobchádzať.Nevýhodou tohto systému je potreba hygienizácie odpadu z kuchyne aj  odpadu  zo  záhrad,  čo  prináša  vyššie  náklady  na  spracovanie bežného biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad.

Máte otázku ohľadne produktu?

Vaše osobné údaje odoslané týmto formulárom budú slúžiť iba k riešeniu Vašej požiadavky. Zásady so spracovaním osobných údajov tu: Ochrana osobných údajov

Nastavenia súkromia a cookies

Súhlasom so zdieľaním dát nám poskytnete informácie, ktoré potrebujeme pre zlepšovanie, analýzu a marketing naprieč týmito webovými stránkami. Ďalej súhlasíte s predaním údajov tretím stranám a mimo EÚ. Prehlasujeme, že Vami poskytnuté informácie sú zabezpečené proti zneužitiu.